Cases & News

Hoe praten Nederlanders écht over Nederland (en zijn Belgen dan zo anders)?

Recent CrowdPulse onderzoek door WHY5Research en Mountain Design bij meer dan 2000 Nederlanders onthult hoe Nederlanders werkelijk over Nederland denken en praten. In hun eigen bewoordingen hebben ze uitgelegd wat ze sterk vinden aan Nederland en wat net niet.

Wat blijkt: Nederlanders zijn gematigd positief – ze geven een score van 6.7 op 10.

Gelijkaardig onderzoek bij Belgen over België leverde een significant lagere score van 6.2 op.

Opvallend: 1e generatie migranten geven Nederland een hogere score van 7.0 terwijl het gevoel van de 2e generatie niet afwijkt van deze van de doorsnee Nederlander.

Als je alle Nederlanders samen 10 minuten laat praten over hun land, krijg je 5 minuten lovende woorden en de overige 5 minuten Nederland ‘bashing’.

Als er positief over Nederland wordt gepraat, gaat het vooral over de hoge levensstandaard, de opportuniteiten, de goede sociale voorzieningen en de (in vergelijking met andere streken in de wereld) stabiele en veilige leefomgeving. Nederland praat over zichzelf als een open samenleving die iedereen, die positief wil deelnemen, van harte verwelkomt.

Maar er is ook een duidelijke keerzijde. In de conversatie gaat het evenveel over de groeiende sociale ongelijkheid, een kloof tussen zij die wel en zij die niet meekunnen en de stijging van individualisering en intolerantie. Een sluimerende negatieve ondertoon dus, die een wat bittere nasmaak geeft.

De politiek is te weinig geloofwaardig om gepaste antwoorden te bieden. Velen voelen zich ‘vergeten’.

Botst Nederland tegen de grenzen van haar liberale idealen?

Zijn Belgen en Nederlanders echt zo verschillend?

Luidop doen Belgen en Nederlanders soms wat smalend over elkaar maar het CrowdPulse onderzoek maakt duidelijk dat we vaak over dezelfde thema’s praten: onze hoge levensstandaard, de goede sociale voorzieningen, de maatschappelijke veranderingen die de klassieke solidariteitssystemen onder druk zetten en ‘de beleidsmakers’.

Toch zijn er ook verschillen: Belgen lijken meer trots te zijn en spreken in iconen over hun land: bier, chocolade, bekende Belgen, Rode Duivels, de koning (maar deze laatste kent zowel voor als tegenstanders).

Nederlanders praten niet over symboliek; ze zijn best wel trots op de socio-economische context en hun liberale state-of-mind, maar we zien weinig verwijzingen naar de cultuur, rijke geschiedenis, iconen, …

Kan je een land als merk beschouwen?

Een merk is een aanbieder van een oplossing en geeft invulling aan emotionele of praktische menselijke behoeften. Vanuit die opvatting kunnen we zeggen dat een land het ultieme merk is als het collectief de aspiratie van mensen in kan vullen en de tekortkomingen kan opvangen en faciliteren.

De relatie van Nederlanders en Belgen met respectievelijk het merk Nederland en het merk België, is deels op een andere leest geschoeid: de ene meer zakelijk en formeel, verbonden in een rationeel project, de andere meer gevoelsmatig en diepgeworteld in een gemeenschappelijke geschiedenis.

Het merk als metafoor voor een relatie: welke relatie verbeeldt uw merk?

Weten wie klaagt is één zaak, begrijpen hoe je dat kan veranderen een andere

CrowdPulse laat niet alleen toe alle thema’s te identificeren wanneer mensen over een merk praten, maar ook om argumenten gegeven door de ene respondent te gebruiken in de vragen aan een volgende respondent. Daardoor kunnen we een conversatie over het merk ‘simuleren’, en vervolgens ook meten welke argumenten in staat zijn om meningen te beïnvloeden.

Wanneer Nederlanders met elkaars argumenten worden geconfronteerd, zien we dat de “lovers” van Nederland meer immuun zijn voor negatieve argumenten en blijven vasthouden aan hun initieel gevoel. Bij de “klagers” zien we dat een confrontatie met bepaalde positieve argumenten leidt tot grotere appreciatie voor Nederland. Argumenten die de meeste positieve kracht hebben gaan in dit geval over het benadrukken van de welvaart, de vrijheden en de openheid van de samenleving – hoewel deze laatste ook polariseert.

Wil je graag méér dan een tipje van de sluier?

De resultaten van het onderzoek worden gebundeld in ons boek “Het Merk Nederland”. Als je graag een kopie ontvangt, graag een seintje via info@why5research.com

Wil je graag weten hoe je via CrowdPulse te weten kan komen hoe er gepraat wordt over jouw merk? CrowdPulse laat toe om op een niet sturende manier, bij een representatieve steekproef te meten welke elementen spontaan worden aangehaald als onderscheidend, positief, of eventueel ook negatief. Maar ook, welke argumenten impact hebben.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie. We komen graag bij u langs om CrowdPulse te bespreken en uw vragen te beantwoorden.

Enter your details