Cases & News

Onderzoek naar mentaal welbevinden en vriendschap bij Vlaamse jongeren

In het kader van het project Warme William van Fonds GavoorGeluk deed WHY5Research een representatieve studie bij 500 Vlaamse jongeren tussen 16 en 25 jaar. We stelden onder meer vast dat er een duidelijke relatie is tussen vriendschap en mentaal welbevinden.

 

 

Het onderzoek maakt duidelijk dat vriendschap uit verschillende componenten bestaat. Praten over problemen blijkt echter voor velen niet evident, zelfs niet met vrienden. Uit de vele  getuigenissen via MNM leren we dat er nog steeds een taboe is om zelfs met je vrienden te praten over problemen. Het blijft moeilijk te tonen hoe het echt met je gaat als op social media constant het perfecte plaatje wordt getoond. De schrik om na het delen van kwetsbaarheid anders bekeken te worden en er dan uiteindelijk niet meer bij te horen blijft groot.

Veerle Hellemans, Why5Research: “Velen spreken over een goede vriend als iemand waarmee je plezier kan maken, maar vriendschappen bij jongeren die zich goed in hun vel voelen, kenmerken
zich door meer openheid en delen van kwetsbaarheid.”

“We weten ook uit menig onderzoek dat een sterk sociaal netwerk zeker als beschermende factor kan optreden voor het emotioneel welbevinden”, Prof. Bruffaerts (KUL)

Kwetsbaarheid delen werkt verbindend. Het is net een teken van sterkte, een teken van persoonlijkheid hebben en geen meeloper zijn. Met de Warme William campagne willen we jongeren aanzetten te praten over emoties maar hen ook leren wat echt luisteren is. De boodschap van Warme William richt zich enerzijds naar die 1 op 5 jongeren die het wat zwaar hebben en met erover te praten een stap verder zouden komen maar anderzijds ook naar de grote groep van 4 op 5 jongeren die wel sterk staan en het zeker in zich hebben vrienden te kunnen helpen. We willen er hen attent op maken dat velen rond hen een luisterend oor kunnen gebruiken en geven hen via de Warme William app de nodige tips hoe ze dit het beste kunnen doen. Onze aanbeveling is niet om de jongeren nu aan te zetten met om het even wie hun gevoelens te delen maar hen te leren dat praten kan helpen als dit in een veilige omgeving gebeurt…een omgeving met Warme Williams.”, aldus Katrien Delhuvenne van Fonds GavoorGeluk, stichting van openbaar nut die ijvert voor universele preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen.

“Het welzijn van jongeren vinden we heel belangrijk. Het project Warme William van Fonds GavoorGeluk sluit dan ook volledig aan bij de waarden van MNM. Want ook wij willen jongeren verder helpen door hen te ondersteunen in een complexe wereld. Toen we het Warme William-verhaal te horen kregen, hebben we meteen enthousiast gebrainstormd. De samenwerking werd intens door het opzetten van een onderzoek bij jongeren. De resultaten zorgden ervoor dat onze samenwerking nog intenser werd. MNM luistert naar alle jongeren en wil hen graag ook een duw in de rug geven. Daarom gingen we ook op zoek naar verhalen over vriendschap bij jongeren via de interactieve actie Friends Only. Voorts is het ook belangrijk dat Generation M volop tips en tricks zoekt om échte vriendschap nog beter tastbaar en bespreekbaar te maken bij jongeren. En het stopt niet, want we blijven onze schouders zetten onder dit boeiend initiatief want tijdens Marathonradio zorgen we ervoor dat vriendschap en geborgenheid een belangrijke plaats innemen tijdens de moeilijke en lastige studie- en examenperiode.” zegt Rino Ver Eecke, nethoofd MNM, die het hele initiatief een heel warm hart toedraagt.

 

Dit jongerenonderzoek werd uitgevoerd door WHY5Research bij een representatieve steekproef van 530 Vlaamse jongeren tussen 16 en 25 jaar. Prof. Ronny Bruffaerts, verbonden aan KULeuven en het Universitair Psychiatrisch Centrum, was betrokken bij de opmaak van de vragenlijst en de omkadering van de resultaten.

Opdrachtgevers: Fonds GavoorGeluk (Stichting van Openbaar Nut die inzet op preventie van depressie en suïcide bij jongeren) in samenwerking met de jongerenzender MNM. MNM ging verder aan de slag met de resultaten in hun programmatie en zette de luisteraars aan om hun verhalen over vriendschap te delen.

Enter your details