Cases & News

Wanneer kopen mensen duurzame producten?

Europese Commissie wil duurzaam gedrag stimuleren.

Uitdaging

De milieuproblematiek is vandaag een van de grootste uitdagingen voor onze maatschappij. Hoewel mensen hier steeds bewuster van worden, is de impact op hun koopgedrag klein. De Europese Commissie wil daarom tegen 2020 een eengemaakte markt creëren voor groene producten, met als bedoeling de consument meer te motiveren om milieugerichte keuzes te maken. Om dit te bereiken moesten ze echter eerst en vooral inzichten verwerven over de triggers die consumenten kunnen aansporen om groener te kopen, zowel in informatie als in communicatie.

Aanpak

De uitdaging hier lag volgens WHY5Research vooral in het menselijk en tastbaar maken van koude en/of abstracte wetenschappelijke argumenten. In samenspraak met een aantal sleutelpartners hebben we daarom gekozen om een workshop met experten te organiseren. In deze workshop werd er gezocht naar de triggers die een groener consumptiegedrag konden aanmoedigen, maar ook naar de voorwaarden voor de communicatie rondom dit onderwerp. Deze inzichten werden daarna concreet toegepast op een aantal specifieke productcategorieën (luiers, melk en vloerdetergent) om de bevindingen tastbaar te maken.

Resultaat

Tijdens de workshop werd snel duidelijk dat de consument meer ondersteund moet worden in zijn nood aan informatie. Communicatie moet starten vanuit de realiteit van de mensen zelf, waarin ze hun eigen noden (h)erkennen. Zo moet bijvoorbeeld een ecologische luier nog altijd eerst en vooral het welzijn van de kind als prioriteit hebben. Eenmaal deze fundamentele criteria gerespecteerd worden, staan consumenten meer open voor een ecologische boodschap. Ook is het essentieel om goed te communiceren over de concrete milieu-impact van hun keuzes. Zo weet iedereen niet alleen dat ze hun steentje bijdragen, maar ook hoe ze dat doen.

Enter your details