Cases & News

Wat bindt mensen aan het merk België?

WHY5Research en partners onderzoeken hoe subgroepen kijken naar België.

Uitdaging

België… een failed state? Een hellhole? Een verdeeld land op basis van taal? We vinden dit niet uit. Dit zijn de woorden die internationale media gebruikten in hun verslaggeving over België in de nasleep van de aanslagen in Brussel, op 22 maart 2016. Samen met enkele van haar klanten wilde WHY5Research weten hoe er vandaag gesproken wordt over België:

  • Is er een verschil tussen Nederlandstaligen en Franstaligen?
  • Hoe kijkt de moslimgemeenschap naar België?
  • Hoe kijken de Britten naar ons land, nu ze beslist hebben om uit de Europese Unie te stappen?
  • Wat leert dit alles ons voor de uitbouw van het merk België?

Aanpak

Om een representatief beeld te krijgen over hoe mensen over een merk spreken, is CrowdPulse een geschikte methode. Aan een representatief staal Nederlandstaligen, Franstaligen, moslims (Nederlands- en Franstalig) en Britten vroegen we een score van het land België in al zijn facetten, en hun woordelijke argumenten daarvoor (open vraag). De argumenten werden ook uitgetest bij andere respondenten, om te zien of ze impact hebben op hun houding.

De beoordeling, uitgedrukt in een score, geeft een globaal beeld van de relatie. De woordelijke argumenten van de respondenten worden door onze – in kwalitatief onderzoek gespecialiseerde – onderzoekers geanalyseerd en in categorieën ondergebracht. Vervolgens voeren we een kwantitatieve analyse uit: hoeveel wordt er over welke thema’s gesproken, wie argumenteert meer of minder (of positiever of negatiever) over bepaalde onderwerpen, enzovoort. Tot slot bekijken we ook of mensen hun houding wijzigen, als ze argumenten van andere Belgen te horen krijgen.

Resultaat

Het merk ‘België’ leeft: de subgroepen binnen België geven een relatief hoge score aan ons land. De Nederlandstalige Belgen zelfs iets meer dan de Franstaligen en de moslims. De meest vernoemde factoren die ons binden zijn niet de klassiek Belgische symbolen zoals het koningshuis en Brussel, maar wel de kwaliteit van het leven, het gevarieerde en aantrekkelijke aanbod (vrije tijd, cultuur, sfeer, culinair,…) en de sociale zekerheid. Op elk van deze troeven zijn er mensen die ook wel punten van kritiek geven.

Waar de Belgen in meest negatieve zin over spreken, zijn de maatschappelijke thema’s zoals immigratie (die ofwel te veel is, ofwel inhumaan), de inefficiënte overheid en de druk van belastingen, alsook de steeds grotere druk op de koopkracht. De relatie met België staat dus ook onder druk. België volgens de Belgen: makkelijk om in te leven, moeilijk om te besturen!

Nederlandstaligen, Franstaligen en moslims zijn in grote lijnen over dezelfde zaken positief als negatief. Toch zijn er belangrijke nuances. Bij de moslims legt de confrontatie met een gesloten autochtone bevolking een zware hypotheek legt op hun identificatie met België.

Lees ook

Enter your details

Download ebook