Cases & News

Wat houdt de Vlamingen bezig?

VRT wil de houding en meningen van de Vlaming in kaart brengen.

Uitdaging

Wat houdt de Vlamingen bezig? Wat zijn hun bezorgheden, dromen, angsten en wensen? En hoe verhouden die zich tot de politiek? Met deze vragen wilde de VRT-nieuwsdienst in de aanloop naar de verkiezingen van 2014 een beeld krijgen van de maatschappelijke evoluties en het waardenkader in Vlaanderen.

Aanpak

Grote maatschappelijke vragen vereisen uiteraard grootschalig onderzoek. Na een kwalitatief voortraject identificeerden we 65 actuele thema’s. Aan de hand van een online vragenlijst bij 3.345 respondenten konden we de houding van de Nederlandstalige Belgen op die thema’s inschatten. Om de hoeveelheid informatie die uit die 65 thema’s kwam beheersbaar te houden zijn we op zoek gegaan naar de belangrijkste onderliggende dimensies (d.m.v. een factoranalyse). Die onderliggende dimensies brachten structuur in het verhaal en waren een kapstok waar we de inzichten konden aan ophangen.

Door onze kwantitatieve, psychometrische aanpak konden we niet enkel heldere antwoorden geven op de concrete vragen, maar konden we de waarden en motivaties van de Vlamingen ook plotten op een motivationeel referentiekader. Hierdoor werd ook zeer inzichtelijk gemaakt hoe verschillende politieke partijen gepercipieerd worden en hoe deze zich verhouden t.o.v. elkaar, los van de klassieke en ietwat beperkte links-rechts verhouding.

Resultaat

Het duidingsprogramma Terzake wijdde een hele week aan de bespreking en analyse en van de resultaten, en op de nieuwswebsite deredactie.be werd hier uitvoerig over geschreven en gedebatteerd. VRT maakte de resultaten publiek beschikbaar gemaakt waardoor iedereen een duidelijke kijk kon krijgen op de huidige maatschappelijke evoluties, waardepatronen en de impact daarvan op het politieke landschap.

Kom meer te weten

Enter your details